Slider

Bazı Belgeler

Sizler için sunduğumuz belgelendirme hizmetlerimize ait standartlardan bazıları aşağıdadır.

ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun BT hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle…

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının…

EN ISO 3834-2:2005 Kaynaklı İmalat Yeterlilik

Kaynak; endüstriyel ürünlerin imalatı için yaygın olarak kullanılan imalat yöntemidir. Kaynaklı birleştirme yöntemi ile basınçlı kaptan endüstriyel tesise, vinçten makineye…

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi güvenliği; iş sürekliliği, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesi, firma kaynaklarının her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün…

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Kalite politikası içerisine müşteri şikâyetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir…

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten…