Marka Tescili, bir kuruluşun vermiş olduğu hizmet veya malları diğer bir kuruluşun vermiş olduğu hizmet ve ya mallardan ayıran her türlü işaret ve şekiller bütünüdür. Şahısların isimleri, şekiller, sloganlar ve sayılar kısacası her türlü işaretin anlamlı veya anlamsız bir araya gelerek oluşturduğu sözcükler marka tesciline konu olabilir.

Marka tescilini gerçekleştirirken en önemli faktör, markaya konu olan işaret ve ya şeklin ayırt ediciliğidir.

Ülkemizde marka tescili, Türk Patent ve Marka kurumu nezdinde veya Türk Patent ve Marka Kurumuna kayıtlı olan resmi vekiller aracılığı ile yapılır. Marka tescil süreci doğru araştırma, takip ve tecrübe gerektirmektedir. Marka tescil süreci ortalama 8 aylık bir süreyi bulabilmektedir. Marka tescili koruması başvurunun gerçekleştirildiği dakikadan itibaren başlamaktadır. Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.

KİMLER MARKA TESCİL BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Türkiyede ticari faaliyette işlevini gerçekleştiren tüm kurum ve kişiler marka tescil başvurusunu gerçekleştirebilir.

Marka tescil başvurusu, başvuru sahibi ve ya vekili tarafından online ortamda ve ya gereken evrakların doldurulmasından sonra yapılır.

MARKA BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları;

  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • Markayı İfade Eden Logo (Varsa)
  • Vekaletname (Noter Onayı Gerekmez)

Şahıs Başvurusu İçin;

  • Kimlik Fotokopisi
  • Markayı İfade Eden Logo (Varsa)
  • Vekaletname (Noter Onayı Gerekmez)