ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000-1 dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun BT hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle BT bölümleri gibi iç BT hizmeti sağlayıcıları ve BT taşeron kurumları gibi dış BT hizmeti sağlayıcıları için uygundur.

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kurmanın yararları;
IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi, BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi, Gereksiz işlerin elimine edilmesi, BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması,  BT’nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesi, İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi, Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek, Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması, Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı, BT ekiplerinin memnuniyetinin artması.

Firmamızdan ISO/IEC 20000-1 belgenizi İngiliz Akreditasyonlu (WAS) veya çözüm ortaklarımız üzerinden diğer yabancı akreditasyon kurumlarınca onaylanmış olarak temin edebilirsiniz.