ISO 22301:2012 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşların, iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardında belirtilen şartlar, farklı sektördeki kuruluşlar için genel, sektörden, çalışan sayısından bağımsız tüm organizasyonlarda, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmen uygulanabilir şartları taşımaktadır Bu şartların uygulama kapsamı, kuruluşun çalışma ortamı ve karmaşıklığına bağlıdır.

Standart, daha önce yayınlanan BS 25999 İş Sürekliliği Standardının, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir en iyi uygulamadır.

Firmamızdan ISO 22301 belgenizi İngiliz Akreditasyonlu (WAS) veya çözüm ortaklarımız üzerinden (varsa) TürkAK Akreditasyonlu ya da diğer akreditasyon kurumlarınca onaylanmış olarak temin edebilirsiniz.