ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

İşletmelerin çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak, çevreye verilen veya verebilecek zararların minimum seviyeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen ve ilgili mevzuatlara göre hareket edilmesini şart koşan bu sisteme Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.

Ürünlerin, ham maddede aşamasından müşterilere sunulması aşamasına kadar geçen süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi, gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirgenmesini sağlayan bir sistemdir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi esasına dayanır.

Firmamızdan ISO 14001 belgenizi İngiliz Akreditasyonlu (WAS) veya çözüm ortaklarımız üzerinden (varsa) TürkAK Akreditasyonlu ya da diğer akreditasyon kurumlarınca onaylanmış olarak temin edebilirsiniz.

ISO 14001 belli sektörlere hitap eden bir yönetim sistemi olmayıp aksine tüm sektörlerdeki irili ufaklı ürün ve hizmet sağlayan tüm işletmelerin uygulayabileceği bir sistemdir.