Tarafsızlık Beyanı

Firmamız gerçekleştirdiği bütün belgelendirme hizmetlerinde bağımsız ve tarafsızlığa önem verecek şekilde hareket etmektedir.

Bu amaçla faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olması garanti altına alınmıştır.

Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerinin kararını hiçbir şahıs veya kurum etki altına alamaz.

Belgelendirme talebinde bulunan firmaların başvurularının alınması esnasında, herhangi bir menfaat çatışmasına neden olabilecek bir durum söz konusu ise bu firmalara belgelendirme hizmeti verilmez.

Sistem Belgelendirme Hizmetlerinin ISO/IEC 17021 çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi esnasında müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilecektir.

Hiçbir şekilde danışmanlık hizmeti verilmeyeceği Orka Belgelendirme tarafından garanti altına alınmıştır.

Firmamız belgelendirme faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yapılmıştır.

Firmamız belgelendirme işlemi için kendisine başvuruda bulunan kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak yapılan gizli ayrımcılıklar ve benzeri ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır.