Kalite Politikası

Orka Belgelendirme görevi tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik , gizlilik, güvenilirlik prensiplerine bağlı kalarak, kendisine başvuruda bulunan kuruluşların yönetim belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Akreditasyon çerçevesinde, ISO/IEC 17021 ve ISO 19011 standardı ve akreditasyon kuruluşu tarafından yayınlanan rehberlerde verilen kurallara göre belgelendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

Eğitim ve sürekli gelişimi kendine ilke edinmiş yönetimiyle, alanında en iyi kuruluşlardan biri olmaktır. Sürekli iyileştirme çerçevesinde politika ve hedeflere uygunluğu sağlama, iç denetimlerini, gözden geçirmelerini ve uygun düzeltme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Belgelendirme denetimlerinde nitelikli, yetkin personel istihdamı ile kuruluşlara katma değer sağlamaktır.