Belgeler

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Firmanızın yönetim sistemini iyi ve etkin hale getirmek için gerekli olan detayları sunar. Faaliyetlerin daha iyi planlanması, problemlerin daha hızlı çözülmesi…

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

İşletmelerin çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak, çevreye verilen veya verebilecek zararların minimum seviyeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen…

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Üretim ya da hizmet sektöründe, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışmaları hem kanunlar tarafından zorunlu hem de çalışanların kendilerini güvende hissederek…

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Kalite politikası içerisine müşteri şikâyetlerinin etkin yönetimi konusunda vurgular yapılması ve politikayla paralel bir şekilde tutarlı hedefler ortaya konulması gerekmektedir…

ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar için Yönetim Sistemi

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukların gereklerini yerine getirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, şirket içi verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı…

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek, gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının…

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi güvenliği; iş sürekliliği, kaçınılmaz felaket durumlarında kaybın en aza indirilmesi, firma kaynaklarının her koşulda gizliliğinin, ulaşılabilirliğinin ve bütünlüğünün…

ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun BT hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle…

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten…

EN ISO 3834-2:2005 Kaynaklı İmalat Yeterlilik

Kaynak; endüstriyel ürünlerin imalatı için yaygın olarak kullanılan imalat yöntemidir. Kaynaklı birleştirme yöntemi ile basınçlı kaptan endüstriyel tesise, vinçten makineye…

ISO 22301:2012 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşların, iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri…